Projekt bytového domu v Ostravě
  • Projekt bytového domu ve čtvrti Nová Karolína, Ostrava, ČR
  • Pod firmou Helika
  • Spolupráce Pavlína Pospíšilová, David Kryspin
  • Bytový dům je spojen soklem z prvních dvou nadzemních podlaží, kde jsou obchody a restaurace, z nich pak vyrůstají jednotlivé sekce. Vnitroblok tvoří dvoupodlažní parking, na jehož střeše je zahrada, přístupná pouze obyvatelům domu. Rozčlenění bytového domu do vizuálně odlišných částí, tak aby se blok opticky skládal z několika různých domů, nahrazení šikmých střech dvěma ustupujícími podlažími.
  • Stupeň projektové dokumentace realizace = původní návrh byl hodně usměrněn investorem.