Fontány v Plzni
  • Projekt 4. ročníku fakulty architektury ČVUT v Praze
  • Projekt dostavby fontán na náměstí Republiky v Plzni. Náměstí Republiky je hlavním náměstím města Plzně s gotickou katedrálou sv. Bartoloměje. Ve středověku v každém rohu náměstí stála kašna, kam si obyvatelé chodili pro vodu. Bohužel postupem času byly kašny zbourány a na místo jedné byl postaven barokní morový sloup. Koncept znovu postavení kašen naráží právě na problém co s Morovým sloupem. Zbourat nejde, přesunout ale kam?
  • Koncept projektu se obrací ke katedrále. Katedrále je trochu utopená ve vrstvách dlažeb a asfaltu. Nemá žádné vyvýšení, nevchází se do ní po schodech. Je obehnaná parkovišti (celé náměstí slouží, jako jedno velké parkoviště). Katedrálu jsem zasadila do obdélníku 85 x70 m. východní hrana je spojnice mezi vstupem do katedrály a hranou morového sloupu. Osa katedrály leží na ose obdélníku. Obdélník znázorňuje vstupní předprostor, který před kostely býval. V raně křesťanských dobách to byl důr s kašnou uprostřed, kde se věřící symbolicky očistily. Chybějící schody před katedrálou, kterými věřící stoupali do katedrály, jsem umístila do prostoru obdélníku. Jen se jimi nestoupá nahoru k bohu, ale klesá se jimi dolů ke kašně, která je na hraně protilehlé ke vstupu do katedrály. Kašna je pruh vody podél celé hrany obdélníku, spadající do prostoru obdélníku.