Revitalizace Nádraží Žižkov
  • Projekt 5. Ročníku na fakultě architektury ČVUT v Praze
  • Spolupráce Aleš Lána
  • Přeměna a znovu využití plochy Nákladového Nádraží Žižkov v širším centru Prahy. Vybrali jsme možnost celkové demolice stávajících budov. Chtěli jsme celou ploch pokrýt nějakou typickou sítí budov. Síť by měla jasná pravidla, která by návštěvník snadno pochopil a pak už by se územím pohyboval bez problémů.
  • Rozhodli jsme se pro systém blokové zástavby. Připadlo nám, že tento systém perfektně umožňuje rozlišovat soukromé plochy, veřejné a polo-soukromé. Jsme si vědomy, že je špatně prostupný větrem a pro to jsme ho v jistých bodech pozměnily. Inspirovali jsme se kompaktní blokovou zástavbou pražských Vinohrad. Kde veřejným prostorem jsou poměrně úzké ulice a náměstí (vzniklá vynecháním bloku ve struktuře). Soukromé plochy jsou ve vnitroblocích. Zeleň je jak v ulicích (stromy mezi parkovacími místy) tak ve vnitroblocích. Nevýhodnou tohoto sytému je malá plocha veřejných ploch pro setkávaní obyvatel tu v podstatě chybí náměstí a nebo jsou náměstí tak velká, že musí být upravena jako park. Pak po setmění se tam lidé bojí chodit. Úzké ulice jsou v prvních patrech neprosluněné.
  • Otočení systému = z ulic se stanou soukromé prostory vnitrobloků a z prostor vnitrobloků se stanou náměstí propojená krátkými ulicemi. Velká počet menších náměstí lépe umožňuje pestrá společenský život, je tu plno míst pro letní zahrádky restaurací, pro stánky malých prodejců, pro stromy a lavičky. Tak aby se zachoval vnitroblok jako soukromý prostor, je vnitroblok mezi budovami zvednut na střechu 1.np. Tím se dá celé první nadzemní podlaží využitelné pro obchody a parkoviště pro obyvatele okolních budov.