Negrelliho železniční viadukt
  • Projekt 6. ročníku fakulty architektury ČVUT v Praze
  • Projekt revitalizace Negrelliho železničního viaduktu. Negrelliho viadukt je nejdelší stavbou svého druhu v Evropě. Vede z Bubenečského nádraží přes Vltavu, ostrov Štvanice do pražské čtvrti Karlín, kde se rozdvojuje. Jedna část vede kolem vrchu Vítkova a druhá část končí na Masarykově nádraží. Těleso viaduktu je 8m vysoké a 9,5m široké, místy je jeho vzdálenost od fasád pouhých 10m. Na třech místech byly kamenné oblouky viaduktu zbourány a nahrazeny železobetonovou konstrukcí, tak by ho mohli podjet i kamiony.
  • Nechtěla jsem pro viadukt hledat jinou fiktivní funkci, jako je alej stromů, cyklostezka. A znovu tím segregovat funkce, odvádět lidi z ulic kolem viaduktu. Očistila jsem viadukt od všech nových konstrukcí a ještě jsem ho na několika místech probourala. Z jeho části, která vede přes Karlín, jsem nechala jen oblouky klenoucí se přes ulice, jako vstupní brány do Karlína. Zbylé kusy viaduktu jsou přístupné z ulice pojízdnými chodníky a výtahy. Fungují jako mosty pro pěší. Každá část je natřena jinou barvou, aby napodobovala dřevěnou dětskou stavebnici a zlidšťovala tak nelidské měřítko dopravní stavbu v centru residenční čtvrti.