Náměstí Nová Karolína
  • Projet urbanistického řešení centrálního náměstí ve čtvrti Nová Karolína, Ostrava, ČR
  • Pod firmou Helika a.s.
  • Spolupráce Pavlína Pospíšilová, David Kryspin
  • Centrální náměstí má rozlohu 132 x128 m, pod 80% plochy je podzemní parkoviště pro přilehlý obchodní dům. To značně omezuje možnosti, cokoliv do náměstí zahloubit, po případě zasadit vzrostlé stromy, taky určuje, na kterých místech musí být výstupy protipožárních únikových schodišť a různé technické zázemí.
  • Koncept se snaží využít konstrukce podzemních garáží, jako plus celého prostoru. Sloupy z podzemních garáží vystupují na povrch a vytvářejí různě vysoké „ velké květníky“. Tyto květníky v rozích náměstí vytvářejí obdélníky, takové 4 různé zahrady. Tyto uměle navršené kopce, zmenšují plochu náměstí, maskují východy z podzemních garáží, technické místnosti a třeba i kavárnu a wc. Slouží okolním administrativním budovám, jako místo k odpočinku a umožňují výsadbu rozmanitých druhů zeleně. Obdélníky zahrad vymezují na náměstí 2 hlavní osy pohybu návštěvníků. Spojují historickou budovu Dvojhalí s prostorem hlavního vstupu do nového obchodního centra. Druhá osa propojuje dvě protilehlé administrativní budovy.