Rekultivace římského akvária
  • Projekt ze stáže na Universita La Sapienza v Římě, facolta della Architettura Vale Giulia 2004/2005
  • Spolupráce Ringo Bigalk
  • Projet přizpůsobení budovy bývalého akvária na výstavní prostory Galerie. Budovy má celkem 4 podlaží, vnitřní prostor propojuje hala, která vede přes 3 podlaží. V každém podlaží vede kolem haly galerie o šířce 3 m. Takže jediná souvislá plocha, na které lze vystavovat je v prvním nadzemním podlaží. My jsme chtěli rozšířit plochy galerií, tak aby vznikla větší plocha pro výstavy. Do prostoru haly jsme vložily 8 sloupů, který nesou kruhové hlavice. Hlavice pak jednotlivě rozšiřují plochu jednotlivých galerií. Hlavice jsou propojeny schodišti, aby se návštěvník mohl svobodně pohybovat z jedné výstavní plochy do druhé. 8 sloupů v hale, jsou malou zmenšeninou Říma. Každý sloup je jedna důležitá stavby Říma, poloměr hlavice je jeho vzdálenost od hlavního nádraží, což je hlavní přestupní stanice pro metro, tramvaje i autobusy.